BLOG

“Daha güvenli gıda, daha sağlıklı yaşam”

07 Haziran 20231 dk okuma

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 2018 yılında aldığı kararla, 2019’dan itibaren her yıl 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanıyor. Günün amacı güvenli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, gıda güvenliğini artırmak yönünde farkındalık oluşturmak, dünya genelinde gıda kaynaklı risklerin tespit edilip önlenmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve planlama yapmak olarak açıklanmıştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, sağlığı tehdit eden gıdalardaki bulaşın çiftlikten sofraya tüm süreçlerde gerçekleşebileceğinden, gıda güvenliğinin sağlanmasında, gıdayı üreten, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgusu yapılıyor.

Gıda güvenliği; ekosistem ve çevre sağlığından bağımsız olarak düşünülemez ve ele alınamaz. Hava kirliliği, su kaynaklarının korunması ve doğru kullanımı, tarım arazilerinin ve ormanların korunması devletler ve uluslararası düzeyde çözüm bekleyen sorunlar olarak karşımızda duruyor.

Parantez Medya ve BBM Dergisi olarak herkesin güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşma hakkı olduğu bilinciyle 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü kutluyoruz.

 


Haber Kategorisindeki Yazılar