BLOG

Al-Hazaa, un üretiminde günlük 640 tondan 4 bin tona ulaştı

03 Ağustos 20211 dk okuma

Al-Hazaa Investment Group, dört ülkede 12 değirmen tesisi işletiyor ve günlük toplam 4.000 tonun üzerinde un üretim kapasitesine sahip. Orta Doğu'da un değirmenciliğinin haricinde yaptığı işler arasında tahıl depolama ve ticareti, hayvan yemi, plastik, makarna ve hazır erişte üretimi, tahıl öğütme ve enerji mühendisliği işleri yer alıyor. Grubun Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da işletmeleri bulunuyor. Al-Hazaa'nın Mısır'daki un değirmenlerinden biri Al-Taj Un Değirmeni ilk olarak 2005 yılında 640 ton/gün üretim kapasitesiyle kuruldu. Ancak ürünlere olan talebin artması nedeniyle Al-Hazaa Investment Group 2016 yılında değirmeni daha da genişletme ve ülkenin 6 Ekim kentinde aynı organize sanayi bölgesinde yeni bir değirmen inşa etme kararı aldı. Yeni değirmen, Al-Taj Un Değirmeni 2 şeklinde adlandırıldı. Bugün, Al-Taj Un Değirmenleri, Mısır un pazarı üretiminin %2,5'luk kısmını tek başına gerçekleştiriyor. Al-Taj Değirmenlerinde öğütme işlemi, toplu olarak alınan ve silolarda depolanan buğdayla tam otomatik gerçekleştirilmektedir. En üst düzey hijyen seviyelerine ulaşması amaçlanan ürün, optik ayırma kullanan Sortex makinesi de dahil olmak üzere en son Bühler Group makinelerinde temizlenir. Beton silolarda depolanan un, Ürdün'deki Al-Hazaa Investment Group şirketlerinden biri tarafından üretilen 50 kg'lık polipropilen torbalarda müşterilere ulaştırılmaktadır.

Haber Kategorisindeki Yazılar