BLOG

Zorluklara rağmen Avrupa ve Orta Asya’da gıda güvensizliği azalıyor

18 Ocak 20243 dk okuma

Gıda güvencesi olmayan orta veya ağır derecede kişilerin tahmini sayısı Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 2021 ve 2022 yılları arasında yüzde 4,1 (veya 4,7 milyon) azalarak 111,1 milyon kişiye geriledi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) 2’ye ulaşılması için belirlenen son tarihe yedi yıldan az bir süre kala Avrupa ve Orta Asya, son birkaç yılda yaşanan ciddi zorluklara rağmen gıda güvensizliği ve her türlü yetersiz beslenmeyle mücadele de dâhil olmak üzere Sıfır Açlık hedefine ulaşma yolunda ilerleme kaydediyor. Bölgede sağlıklı beslenmenin ortalama maliyeti artmış olsa da, sağlıklı beslenmeye gücü yetmeyen insan sayısı 2022 yılında azaldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan Avrupa ve Orta Asya’da Gıda Güvenliği ve Beslenmeye Bölgesel Bakış’ın 2023 baskısı bu ve daha fazlasını ortaya koyuyor.

Raporda ayrıca geçtiğimiz yıllarda pandemi, çatışmalar, aşırı hava koşulları ve doğal afetlerin gıda güvenliği ve beslenmenin iyileştirilmesini daha da zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Yine de 2000 yılından bu yana Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yetersiz beslenme yaygınlığı yüzde 2,5’in altında seyrediyor. Orta veya ciddi derecede gıda güvencesi olmayan tahmini kişi sayısı 2021 ve 2022 yılları arasında yüzde 4,1 (veya 4,7 milyon) azalarak 111,1 milyon kişiye geriledi.

2022 yılında, Orta Asya, Batı Balkanlar ve Kafkasya dahil olmak üzere yedi alt bölgeden dördü, orta veya şiddetli gıda güvensizliği yaygınlığında yüzde 11,9 olan bölgesel ortalamayı aştı. Başka bir açıdan bakıldığında, tahminler kadınların erkeklere kıyasla orta veya ciddi derecede gıda güvensizliğine daha yatkın olduğunu göstermektedir. Bu eğilim küresel düzeyde de tutarlılık göstermektedir.