BLOG

Ekmek Geliştiriciler Pazarı 1,9 milyar dolara koşuyor

13 Mayıs 20247 dk okuma

MarketsandMarkets™ tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2023 yılında 1,5 milyar dolar değerinde olan Ekmek Geliştiriciler Pazarı, 2023’ten 2028’e kadar %5,9’luk güçlü bir yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) işaret ederek 2028 yılına kadar 1,9 milyar dolara yükselmesi beklenen dikkate değer bir büyüme projeksiyonuna işaret ediyor.

Mart 2021’de yayınlanan USDA Gıda İşleme Bileşenleri Raporu’na göre, unlu mamul satışları 2020 yılında %7’lik bir artışla 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, bir önceki yıla (2019) göre %8,3’lük bir artışla kişi başına 206,9 dolara ulaşan ekmek ve tahıllara yönelik tüketici harcamalarındaki önemli bir artışla aynı zamana denk geldi. Fırıncılık sektöründeki bu yükselişin yanı sıra, ekmek geliştiricilere olan talepte de buna paralel bir artış görüldü. Fırıncılık üreticileri tüketicilerin yüksek kaliteli, lezzetli ve daha uzun ömürlü ekmek ürünleri beklentilerini karşılamaya çalıştıkça, ekmek geliştiricilerin kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Ekmek geliştiriciler, ekmeğin dokusunu, hacmini ve raf ömrünü artırarak, tutarlı ürün kalitesinin sağlanmasında ve tüketici tercihlerinin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Değişen yaşam tarzları, kentleşme ve hazır gıdalara yönelik artan talep, unlu mamul tüketimini artırarak ekmek geliştiricilere olan talebi daha da artırmıştır. Giderek artan hareketli yaşam tarzları ve çalışan nüfusun artması, pratik, hazır unlu mamullere olan talebin artmasına yol açarak, unlu mamul üreticilerine ekmek geliştiricileri kullanarak ürün yelpazelerini geliştirme fırsatı sunmuş ve tüm bunlar ekmek geliştiricilerin benimsenmesini ve pazarın büyümesini teşvik etmiştir.

Hazır gıda ürünlerine yönelik artan talep 

Tüketicilerin hazır gıdalara yönelik tercihlerinin artmasının bir sonucu olarak pazar ortamı önemli ölçüde değişiyor. Modern yaşam tarzları daha hızlı tempolu hale geldikçe, hazırlaması ve tüketmesi kolay ve taşınabilir gıda ürünlerine duyulan talep de artmaktadır. Müşteriler, yoğun programlarına kolayca uyum sağlayabilecek yemeye hazır çözümleri giderek daha fazla arıyor ve bu eğilim özellikle fırıncılık sektöründe dikkat çekiyor. Ekmek geliştiriciler, uygun unlu mamullerin kalitesini, dokusunu ve raf ömrünü iyileştirmek için gereklidir. Sonuç olarak, fırınlar bu talebi karşılamak için yeni ürünler geliştirmeye odaklanıyor.

Ayrıca, online alışveriş ve yemek dağıtım hizmetlerinin yükselişi, uygun unlu mamullere olan talebi daha da artırmıştır. Tüketiciler, sevdikleri unlu mamulleri satın almak için giderek daha fazla e-ticaret platformlarına ve mobil uygulamalara yöneliyor ve doğrudan kapılarına teslim edilebilecek sorunsuz seçenekler arıyor. Bu rekabet ortamında, unlu mamul üreticileri, ürünlerinin sadece tüketicilerin kolaylık beklentilerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda hızla büyüyen çevrimiçi pazarda kalite ve tazelik açısından da öne çıkmasını sağlamak için ekmek geliştiricilerden faydalanıyor. Ekmek geliştiricileri formülasyonlarına dahil ederek, fırın üreticileri ekmek, çörek ve ruloların direncini artırabilir ve teslimat süreci boyunca tazeliklerini ve dokularını korumalarını sağlayabilir. Bu sadece tüketici memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda çevrimiçi pazarda marka sadakati ve olumlu bir itibar oluşturmaya da yardımcı olur.

Ayrıca, online alışveriş ve yemek dağıtım hizmetlerinin popülerliği ile birlikte uygun unlu mamullere olan talep artmaya devam ettikçe, ekmek geliştiriciler pazarında da buna paralel bir büyüme yaşanmakta. Unlu mamul üreticileri, çevrimiçi tüketicilerin yüksek kaliteli, kullanışlı ve taze unlu mamul taleplerini karşılamak için bu katkı maddelerine giderek daha fazla güveniyor ve ekmek geliştiriciler pazarının genel olarak genişlemesini sağlıyor.

Uluslararası kalite standartlarına ve yönetmeliklere bağlılık 

Fırıncılık malzemeleri üreticileri, özellikle de ekmek geliştiricileri üretenler, dünya çapındaki kalite gerekliliklerine ve yasalara uyma konusunda büyük bir sorunla karşı karşıyalar. Gittikçe küreselleşen bir endüstri bağlamında, birden fazla alanda farklı düzenleyici çerçevelere uyumu sağlamak zor ve yüksek maliyetli olabilmektedir. ISO sertifikaları ve gıda güvenliği otoritelerinin kuralları gibi uluslararası kalite standartları, ekmek geliştiriciler de dahil olmak üzere fırıncılık bileşenlerinin içeriği, üretim yöntemleri ve etiketlenmesi konusunda katı sınırlamalar getirmektedir. Bu standartların karşılanması sıklıkla kapsamlı testler, dokümantasyon ve üretim süreci boyunca sürekli izleme gerektirdiğinden, fırıncılık bileşenleri üreticileri için operasyonel giderler ve idari yük artmaktadır. Genel olarak, uluslararası kalite standartlarına ve yönetmeliklere bağlılık, ekmek geliştirici üreticileri için önemli bir kısıtlama oluşturmakta ve ürün kalitesini ve pazardaki rekabet gücünü korurken uyum risklerini azaltmak için dikkatli bir yönetim ve stratejik planlama gerektirmektedir.

Pastacılık Ürünleri En Hızlı Büyüyen Uygulama Segmentlerinden Biri 

Pastacılık ürünleri, değişen tüketici tercihleri ve gelişen mutfak trendlerinin etkisiyle ekmek geliştiriciler pazarında tahmin dönemi içinde en hızlı büyüyen uygulama segmentlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Tüketiciler hoşgörülü ve çeşitli fırıncılık deneyimleri aradıkça, hamur işlerine olan talep artmaya devam etmekte, bu da fırın üreticilerini hamur işi tekliflerini ekmek geliştiriciler kullanarak geliştirmeye itmektedir. Bu çok yönlü bileşenler, hamur işlerinin dokusunu, hacmini ve kıvamını geliştirmede önemli bir rol oynayarak tüketiciler için üstün bir duyusal deneyim sağlıyor.

Ayrıca, artizanal ve premium hamur işlerinin artan popülaritesi, bu segmentte ekmek geliştiricilere olan talebi daha da hızlandırmaktadır. 2023 yılında Avrupa’daki unlu mamullerin %27’si artizanal üreticilerden elde edildi. Zanaatkâr fırınlar ve özel pastaneler, hamur işlerinin kalitesini yükseltmek için ekmek geliştiricilerden giderek daha fazla yararlanmakta ve seçici tüketici zevklerine hitap eden benzersiz ve yenilikçi kreasyonlar sunmaktadır. Ayrıca, önceden paketlenmiş ve yemeye hazır hamur işleriyle ilişkili kolaylık faktörü, ürün kalitesini ve tazeliğini korurken üretim süreçlerini kolaylaştırmak isteyen fırın üreticileri arasında ekmek geliştiricilerin benimsenmesini sağlıyor. Genel olarak, hamur işi segmentindeki hızlı büyüme, fırın üreticilerinin hamur işi meraklılarının gelişen taleplerini karşılamada ekmek geliştiricilerin çok yönlülüğünden ve işlevselliğinden faydalanmaları için kârlı fırsatlar sunmaktadır.

Enzimler segmenti en hızlı büyüyen pazar 

Enzimler, modern ekmek yapım sürecinde çok önemli bir rol oynayarak çeşitli ekmek türlerinde yaygın bir bileşen grubu haline gelmiştir. Gelişen düzenleyici standartlara rağmen, enzimler fırıncılık endüstrisinde vazgeçilmez işleme yardımcıları olmaya devam ediyor. İşlevsel çok yönlülükleri, temiz etiket özellikleri, süreçleri kolaylaştırma kapasiteleri ve maliyet tasarrufu sağlayan faydaları, fırıncılık ürünlerindeki temel rollerinin altını çiziyor. Enzimlerin önemli bir avantajı, buğday ve soya unu gibi yaygın fırıncılık bileşenlerinde doğal olarak bulunmalarıdır. Buna ek olarak, enzimler tipik olarak pişirme işleminin yüksek sıcaklıkları tarafından devre dışı bırakıldığından, kullanımları fırıncıların ürünleri için arzu edilen temiz bir etiket imajı elde etmelerini sağlar. 

Baking Europe Spring 2020 Raporu’nda da belirtildiği gibi, Avrupa Birliği izin verilen enzimlerin kapsamlı bir listesini hazırlarken, bu düzenlemenin bölgede faaliyet gösteren unlu mamul üreticileri için geniş kapsamlı etkileri olduğu düşünülüyor. Raporda ayrıca, tüketicilerin sentetik katkı maddeleri içermeyen doğal ürünleri giderek daha fazla araması nedeniyle enzimlerin öneminin bölgede daha da artmaya hazırlandığı belirtiliyor. 

Tüketicilerin sürekli olarak yüksek kaliteli, lezzetli ve görsel olarak çekici, raf ömrü uzun unlu mamullere olan talebi devam ettikçe, enzimler fırıncılık endüstrisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir. Bu nedenle, gıda üretiminde enzimlerin kullanımına ilişkin özel AB mevzuatının potansiyel uygulaması, fırıncılık endüstrisi için önemli bir gelişmeye işaret etmektedir.

Avrupa, ekmek geliştiriciler pazarında hakim konumda 

İngiltere Fırıncılar Federasyonu›na göre, ekmek tüketim alışkanlıkları AB genelinde önemli farklılıklar göstermekte olup, ülkelerin çoğunda kişi başına yılda ortalama 50 kg ekmek tüketilmektedir. Avrupa genelinde pazar yapısı çeşitlilik göstermektedir.


Örneğin, Birleşik Krallık’ta sanayi sektörü üretimin %80’ini temsil ederken, Almanya’da %40, Fransa’da %35, Hollanda’da yaklaşık %81 ve İspanya’da %19’unu oluşturmaktadır. Ayrıca, ekmek tüketimi ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterse de Batı Avrupa’da sabit kalmaktadır. Almanlar ve Avusturyalılar yılda ortalama 80 kg ile ekmek tüketiminde başı çekerken, İngiltere ve İrlanda 50 kg’dan az ekmek tüketimiyle en düşük yıllık tüketime sahip ülkelerdir. Avrupa bölgesinde yaygın ekmek tüketimi, ekmek ve ilgili ürünler için önemli bir pazar olduğunu göstermekte ve ekmeğin kalitesini, dokusunu ve raf ömrünü artırabilecek teknolojiler ve çözümler için önemli bir talep yaratmaktadır.

Baking Europe 2020 Raporu’nda da belirtildiği gibi, Avrupa’da tüketilen ekmeğin büyük bir kısmı şu anda ekmek ve diğer unlu mamulleri endüstriyel düzeyde üreten büyük ölçekli fabrika fırınları tarafından üretilmektedir.


Bu tesisler, tüketicilerin kalite, tutarlılık, kolaylık ve uygun fiyat taleplerini karşılamayı amaçlayan otomatik ekmek yapım süreçlerinde makine, teknoloji ve bilimsel gelişmeleri sonuna kadar kullanmaktadır. Bu nedenle ekmek geliştiriciler, fırın üreticilerine üretim süreçlerini optimize etmek ve tüketicilerin değişen taleplerini karşılamak için gereken araçları ve formülasyonları sağlayarak çok önemli bir rol oynamaktadır. Büyük ölçekli tesis fırınları, ekmek geliştiricileri operasyonlarına dahil ederek ekmek ürünlerinin kalitesini ve tutarlılığını artırabilir, böylece pazardaki rekabet gücünü koruyabilir ve tüketici beklentilerini karşılayabilir.

Çin, Asya Pasifik’in En Hızlı Büyüyen Pazarlarından Biri

Çin, Asya Pasifik bölgesinde ekmek geliştiriciler için en hızlı büyüyen pazarlardan birini oluşturmaktadır ve bu durum Çin›de artan refah ve kentleşmeden ileri geliyor. Bu durum, beslenme tercihlerinin değişmesine ve ekmek, poğaça ve hamur işleri de dahil olmak üzere unlu mamullere olan talebin artmasına yol açmıştır. Sonuç olarak, Çin’de ekmek tüketimi, değişen yaşam tarzları, artan harcanabilir gelirler ve uygun gıda seçeneklerine duyulan istek gibi faktörlerin etkisiyle istikrarlı bir şekilde artmaktadır. “Çin’in Yükselen Fırıncılık Sektörü” konulu USDA 2021 Raporuna göre, kişi başına düşen unlu mamul tüketimi 7,2 kilogram olarak dikkat çekiyor. Ancak Eylül 2023 itibariyle İstatistik Dünyası tarafından belirtilen Çin’deki sadece ekmek tüketimi ise 5,83 kilogram olarak kayıtlara geçti. Bu, Çin’de ekmek tüketiminin diğer unlu mamullere kıyasla nispeten yüksek bir seviyede olduğunu ve ekmeğin Çin’deki genel unlu mamul tüketiminin önemli bir bileşeni olduğunu gösteriyor. Bu durum, Çinli tüketiciler arasında ekmeğe yönelik artan popülerliği ve talebi yansıtmakta ve Çin’in fırıncılık sektöründeki genişleyen pazar fırsatlarını vurgulamaktadır. Ekmek tüketimindeki artış, unlu mamul üreticileri için önemli bir pazar fırsatı yaratmakta ve onları ürün kalitesi ve tutarlılığını sağlarken artan talebi karşılamak için ekmek geliştiricilere yatırım yapmaya sevk etmektedir.

Ekmek geliştiricilere yönelik artan talebe karşılık olarak yerel üreticiler üretimlerini artırmakta ve yabancı üreticiler de gelişme potansiyelinden yararlanmak için Çin pazarına girmektedir. 

Dosya Kategorisindeki Yazılar
06 Ekim 20225 dk okuma

Un zenginleştirme ve katkı maddeleri

09 Şubat 20216 dk okuma

Covid-19, genetiği bozulmamış atalık buğday ununa ilgiyi artırdı

Yusuf Okur Okurlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı “Pandemi döneminde insanlar daha sağlıklı beslenme...

10 Haziran 20224 dk okuma

GEA, yapay zeka ile uzun kesilmiş makarnalar için paketleme sistemini güçlendiriyor