BLOG

Tüketicilerin en büyük sorunu, küresel sürdürülebilirlik

24 Kasım 20215 dk okuma

“Gördüğümüz en büyük değişimlerden biri, gezegenin sağlığının artık tüketicilerin en büyük endişesi olması. Sağlık birkaç yıldır birinci öncelik oldu ancak tüketiciler artık bize küresel sorunların bu kaygıları solladığını söylüyor. Sürdürülebilirlik artık sadece bir Wall Street sorunu değil. Tüm tüketiciler için en önemli satın alma faktörü olmasa da birçoğu için, ürünler arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda sonuca etki etmekte.”

Lu Ann Williams
Global Analiz Direktörü
Innova Market Insights 

Innova Market Insights'ın 2022 için en iyi 10 trendi açıklandı. Gezegenin sağlığı, son yılların en önemli önceliği olan kişisel sağlığı geride bırakarak tüketiciler tarafından artık bir numaralı endişe olarak sıralanıyor. Yiyecek ve içecek endüstrisi için dünyanın en kapsamlı platformu olan Innova Market Insights, 2022'nin ilk 10 trendi arasında önümüzdeki yıl tüketici davranışının en büyük itici gücünün sürdürülebilir bir geleceğe yönelik evrensel güven talebi olacağı tespitinde bulundu. 

Ortak gezegenimize dair ortak sorumluluk duygusu, tüketicilerin yaptığı seçimlere ve yönlendirmek istedikleri yaşam tarzlarına rehberlik ediyor. Innova'nın Küresel Yaşam Tarzı ve Tutum Anketi, konu gıda tercihleri olduğunda, insanların aldığı en önemli iki çevresel tutumun atıkları azaltmak (katılımcıların %43'ü) ve ölçülü yemek (%32) olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer yandan, sosyal alışkanlıkları büyük ölçüde değiştiren pandemiyle güç kazanan sağlık endişeleri, teknolojideki sürekli gelişmeler ve kendinden emin ve sesini yükselten tüketiciler gibi etkenlerin tümü, yenilikçilerin 2022 yılında toplumun ihtiyaçlarını ve isteklerini başarılı bir şekilde karşılamak için dönmeleri gereken yönün açık işaretlerini veriyor. 


“Ortak Gezegenimiz”, sürdürülebilir ve müreffeh bir geleceği şekillendirmede herkesin kendine düşen rolü nasıl oynayabileceğine odaklanırken, Innova Market Insights'ın En İyi 10 Trendine öncülük ediyor. Tüketiciler bize etik davranmak ve çevreye duyarlı olmak istediklerini söylüyorlar, bu nedenle markaların ürünlerle ilgili iddialara güven tesis etmek için toplumla el birliği içinde çalışması gerekiyor. Güven ve şeffaflık, giderek daha eğitimli, ileri görüşlü ve birbirine bağlı hâle gelen bir tüketici tabanıyla ortak bir zeminde buluşmak isteyen her marka için olmazsa olmazdır.  

Gördüğümüz en büyük değişimlerden biri, gezegenin sağlığının artık tüketicilerin en büyük endişesi olması. Sağlık birkaç yıldır birinci öncelik oldu ancak tüketiciler artık bize küresel sorunların bu kaygıları solladığını söylüyor. Sürdürülebilirlik artık sadece bir Wall Street'in sorunu değil. Tüm tüketiciler için en önemli satın alma faktörü olmasa da birçoğu için, ürünler arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda sonuca etki etmekte.

Innova'nın tüketici ve endüstri hakkında kapsamlı bilgilere dayanılarak ortaya konulan İlk 10 Trend çalışması, değişen yiyecek ve içecek pazarında liderliğe oynayanlar için önemli bilgiler içeriyor. Innova'nın sürekli güncellenen tüketici araştırması, yiyecek ve içecek endüstrisindeki eğilimlerin ardındaki etkenleri ve sebeplerini araştırarak, yenilikçilerin tüketici davranışının arkasındaki ana itici güçlere ilişkin doğru ve ayrıntılı bilgilerle plan yapmasına imkân tanıyor.


Innova, geleceğe bakarak 2022'de yenilikleri ve başarıyı yönlendirecek en önemli trendleri ortaya koyuyor:

1. Ortak Gezegenimiz

Tüketicilerin gıda öncelikleri konusunda gezegene dair kaygılar kişisel sağlığı geride bırakırken, markalar sadece güven belgeleri açıklama noktasından çevresel ve sosyal etkilerinin açık, üzerinde anlaşmaya varılmış ve anlaşılır bir ölçümünü temin etme yaklaşımına doğru yol alıyor. Şirketlerin birbirleriyle ve tüketicilerle iş birliği içerisinde çalışarak sıfır veya olumsuz etki iddiaları konusunda güven tesis etmeleri acil bir ihtiyaç. Sertifikaların evrensel olarak kabul edilmesini ve marka eylemlerinin şeffaflığına daha fazla kamu güvenini sağlamak hayati önem taşıyor. Bu, incelemeye dayanan bir ürün hikâyesinin yanında hızlı, net, somut ve güvenilir bilgiler gerektiriyor. 

2. Bitki Bazlı: Yenilik Anketi

Kişisel sağlık ve küresel sürdürülebilirliğin tüketici tercihinin güçlü itici güçleri olduğu bilgisiyle, bitki bazlı Ar-Ge, et, balık ve süt ürünlerini taklit etmek yerine kendi yeteneklerine dayanan seçenekleri optimize etmeye odaklandı. Tüketicilere bitki bazlı alternatifleri dikkate alma sebepleri sorulduğunda, bunun gezegen için daha sağlıklı ve iyi olduğunu söylüyorlar. Üçüncü bir sebep olan diyeti çeşitlendirme isteği, vegan ve vejetaryen sektörlerinin ötesinde bitki bazlı ürünlere olan ilgiyi daha da artırıyor ve yeni bitki bazlı ürünlerin piyasaya sürülmelerinde %59'luk bir artışa yol açıyor. Hazır gıdalardan gastronomiye, insanlar bitki bazlı ürünlerin sunabileceği kaliteli alternatifler arıyor. 

3. Teknolojiden Sofraya

Teknolojik gelişmeler, tüm yiyecek ve içecek endüstrisi için büyük yenilik fırsatları doğurmuş ve bir ürünün yaşam döngüsünü tamamen değiştirmek için daha büyük imkânlar sunmuştur. Yenilikçiler yeni üretim yöntemlerini benimserken, tüketiciler kişiye özel beslenme konusunda rehberlik ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerini daha iyi kavramak için sanal uygulamalara ve yapay zekaya yöneliyor. Efsaneler ve yanlış anlamalar yok oluyor. Bu sebeple gıda teknolojisindeki gelişmelere duydukları güvenin devam etmesini sağlamak için tüketicilerle açık iletişim kurmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Innova'nın Tüketici Anketinin katılımcıları, kişisel ve küresel sağlığa faydalı oldukları gösterilebilirse, yeni gıda teknolojileri veya veri paylaşımı gibi değişiklikleri benimsemeye istekli olduklarını söylüyor.

4. Değişen Durumlar

Karantina tedbirleri ve pandemi, yeme alışkanlıklarını yeniden şekillendirirken aynı zamanda yeni alışkanlıkların oluşmasına da yardımcı oldu. Tüketiciler, evin konforu ve imkânları konusunda daha fazla farkındalığa sahip. Bu sebeple, artık dışarı çıkmaktan fazlasını arıyorlar. Endüstri liderleri, sosyal alışkanlıklarına meydan okunan bir halkın yeni beklentilerine göre düzenlenmiş ürünler geliştirerek, dönüşen tüketim alışkanlıklarına daha iyi cevap vermeye itilecek.

5. Tüketicinin Sesi

Tüketiciler söz sahibi ve markalara çıkış yolunu gösteriyor ve onlardan dijital ve gerçek dünya kanalları aracılığıyla daha fazla etkileşim bekliyor. İnsanlar politik, sosyal ve etik değerlerine uygun yiyecek ve içecekler arıyor. Bulamamaları durumunda ise girişimci tüketiciler bu boşluğu kendileri doldurmak için harekete geçiyor, belirli pazar taleplerini tatmin ediyor ve ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri birlikte meydana getiriyorlar.

Sağlık, gerçeklik, sorumluluk ve keyif almaya duyulan özlem, Innova Market Insights'ın 2022 İlk 10 Trendinde bir araya geliyor. Beş maddeye ek olarak Innova, önümüzdeki 12 ayda tüketici tercihlerini etkileyecek temaları aşağıdaki gibi belirledi:

6. Bağırsak mutluluğu

7. Köklere dönüş

8. Güçlendirilmiş tecrübeler

9. İleri dönüşüm (upcycling) yeniden tanımlanıyor

10. Benim Gıdam, Benim Markam


Makale Kategorisindeki Yazılar
16 Mart 20234 dk okuma

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan büyük felaket sonrası çalışmaları BBM için yazdı: Deprem bölgesine un ve ekmek desteğimiz aralıksız devam edecek

07 Nisan 20215 dk okuma

Covid-19 alışveriş davranışlarını değiştirdi

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon – Kucher & Partners, 1500’ün üzerinde kişiyle g...