BLOG

Sabri Ülker Vakfı, agroBRIDGES’in Türkiye ortağı oldu

04 Şubat 20213 dk okuma
agroBRIDGES Sabri Ülker Vakfı, çiftçilerin gelirini artırmayı hedefleyen Yeni Ufuk 2020 Projesi agroBRIDGES’in Türkiye ortağı olduğunu duyurdu.  Sabri Ülker Vakfı, farklı ülkelerden gıda, sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında faaliyet yürüten 15 kurumun ortaklığıyla başlatılan ve Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk 2020 tarafından finanse edilen agroBRIDGES Projesi’nin Türkiye ortağı oldu. Toplamda 36 ay sürecek ve teknoloji tabanlı uygulamalarla desteklenecek projeyle; aracı marjını en aza indirerek üreticilerin gelirini arttırmak üzere Kısa Gıda Tedarik Zincirlerine dayanan sürdürülebilir iş ve pazarlama modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.  Sabri Ülker Vakfı Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi amacıyla çalışmalar yürüten Sabri Ülker Vakfı, üreticiler ve tüketiciler arasında köprüler kurarak, çiftçileri pratik bilgilerle güçlendirmeyi ve Kısa Gıda Tedarik Zincirlerine (KGTZ) dayalı yeni iş ve pazarlama modelleriyle pazar konumlarını güçlendirmeyi amaçlayan Yeni Ufuk 2020 Projesi agroBRIDGES'in Türkiye ortağı oldu. Toplamda 36 ay sürecek ve yaklaşık 3 milyon Euro’luk bütçeye sahip olan proje, Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk 2020 tarafından finanse ediliyor. Konsorsiyumunda farklı ülkelerden 15 kurum ve sivil toplum kuruluşunun (STK) yer aldığı agroBRIDGES projesi, üreticiler ve tüketiciler arasında daha iyi bağlantı kurmak için, çok sayıda paydaş ve pratik destek araçlarını bir araya getiren, çok katılımcılı ve yenilikçi bir tarımsal gıda çerçevesi geliştirecek. Bu çerçeve dahilinde, daha az aracı kullanan, Kısa Gıda Tedarik Zincirlerine dayanan, sürdürülebilir iş ve pazarlama modellerinin kurulması ve yerel üreticiler için daha gelişmiş bir pazar dinamiği yaratılabilmesi planlanıyor. Projeyle kısa vadede, gıda tedariki ile yenilikçi tarımsal gıda tedarik zincirlerinin nasıl harekete geçirileceği ve yerel üreticilerin nasıl destekleneceği konularında 150 kişiye eğitim verilecek. Uzun vadede ise, tüketiciye doğrudan satış yapan çiftlik sayısının yüzde 5 ila yüzde 8 oranında artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

“Karar destek” gibi BİT tabanlı uygulamalar kullanılacak 

İlk sanal toplantısı bu hafta gerçekleştirilen projede, temel olarak iletişimi ve etkinlik organizasyonunu kolaylaştırmaya dayanan geleneksel destek araçlarından bir adım öteye geçilerek, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı araç ve kaynaklar kullanılacak. Buna, farklı senaryolar karşılaştırılarak veya ölçek ekonomilerinden yararlanmak için üretici ağları oluşturarak üreticilerin daha sürdürülebilir iş modellerini seçmelerine yardımcı olabilecek karar destek araçları da dâhil olacak. Proje kapsamında söz konusu araçlar, üreticiler, tüketiciler, kamu kuruluşları, yerel tarım-gıda endüstrisi ve distribütörler gibi farklı kullanıcı grupları için geliştirilecek. agroBRIDGES

400'den fazla kişi, bilgi alışverişinde bulunabilecek

agroBRIDGES projesi kapsamında sağlanan araçlar, Avrupa'nın 12 coğrafi bölgesine yayılmış 12 Çok Katılımcılı Platform da dâhil olmak üzere, projenin çok katılımcılı çerçevesi aracılığıyla, kapsamlı bir şekilde test edilecek ve doğrulanacak. Böylelikle tarımsal gıda sektöründen gelen 400'den fazla kişi, proje ortaklarıyla birlikte bilgi alışverişine, birlikte yaratmaya ve proje çıktılarını birlikte geliştirme sürecine doğrudan katılım sağlayabilecek. Bu çerçevede, projenin beklenen etkisi ise, aracıların marjlarını en aza indirerek üreticilerin gelirini önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip KGTZ'ye dayalı, yeni iş ve pazarlama modellerini birlikte geliştirmek olacak.

Projenin konsorsiyumu 15 ortaktan oluşuyor

Toplamda 15 ortaktan oluşan ve Q-PLAN INTERNATIONAL (Yunanistan) liderliğinde yürütülen projenin konsorsiyum ortakları arasında Türkiye’den Sabri Ülker Vakfı yer alırken, diğer ortaklar TEAGASC - Tarım ve Gıda Geliştirme Kurumu (İrlanda), FruitvegetablesEUROPE (Belçika), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Finlandiya), Wageningen Üniversitesi (Hollanda), CREA - Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi (İtalya), Tralee Teknoloji Enstitüsü (İrlanda), Food & Bio Cluster Denmark (Danimarka), Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía CTA (İspanya), Unimos Vakfı (Polonya), VEGEPOLYS VALLEY (Fransa), Rezos Brands Agrifood Company (Yunanistan), Sustainable Innovations Europe (İspanya) ve Hub Madrid SL’den (İspanya) oluşuyor.
Etiketler
#Maya #un
Haber Kategorisindeki Yazılar