BLOG

Paketleme ve ambalaj endüstrisindeki son teknolojiler

07 Ekim 20215 dk okuma

Ambalaj sanayi bütün dünyada hızlı gelişen bir sektör. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir.

Küreselleşen ekonomi, artan kentleşme, refah ve mobilite sayesinde değişen hayat tarzları ambalaj sektörünü canlı tutmaya devam ediyor. Günümüzde tüketiciler, gıda ambalajında işlevsellik, kullanışlılık ve güven konularında artan talebe cevap verecek daha fazla seçenek beklentisi içinde. Yıllık yaklaşık yüzde 4 oranında, büyüyen ve 2020 yılında 370 milyar dolara ulaşan küresel plastik ambalaj pazarı yeni büyüme fırsatları sağlıyor.

Gıda güvenliği açısından bu sektörde ambalajlama çok büyük öneme sahiptir. Paketleme ve ambalajda inovasyon sektör için itici güçtür. 1.3 milyar tona ulaşan yıllık gıda israfı düşünüldüğünde, gıda israfını azaltmak için gıdaların bozulmasını ve ürünlerin hasar görmesini önleyici ambalaj çözümleri sayesinde bu israfın günden güne azalacağı bilinmelidir.

Artan paketleme talebi ve 2030 yılına kadar beklenen yüzde 40 nüfus artışı kentleşme sorununu da beraberinde getirecektir. Küreselleşme sorunu gıdaları daha uzağa, daha ucuza ve daha güvenli ulaştırma ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Değişen yaşam tarzları, beslenme alışkanlıkları, artan gelir ve yaşlanan nüfus faktörleri de ambalaj sektöründeki gelişimi zorunlu kılıyor.

Ambalajın çeşitli açılardan önemi ele alınabilir. Ürünü sağlıklı koşullarda muhafaza etmesi, imal edildiği hammadde bakımından geri kazanılabilir olması ve tasarımına kadar olan süreçler ayrı ayrı önem arz etmektedir. Özellikle ticari yaşantı deviniminin belirgin olarak görüldüğü perakende sektöründe ambalaj tasarımı hayati öneme sahiptir. Gerek ambalajın üç boyutlu tasarımı gerek ambalaj üzerindeki bilgiler ve grafik tasarım öğeleri markaların pazarlama aracı olarak rol oynamaktadır.

İlk ürün geliştirme aşaması ve pazar gereksinimlerine göre tasarlanıp uyarlanmasından, üretim, koruma, depolama, tasıma, dağıtım, reklâm, satış ve son kullanıma kadar, her aşamada devreye girdiğinden bu sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kısaca ambalaj, yalnızca içine konulan ürünü koruyan bir tamamlayıcı araç değil, ürünün bir parçasıdır. Özellikle gıda maddelerinde ambalaj; ürünün sağlıklı olması, kaliteli olması ve bilgi vermesi konularında işlevler üstlenir. Bunlar tüketicinin kararını etkileyen ambalajla ilgili somut göstergelerdir.

Ürün sunumunda ve raf düzeninde kendini gösteren ambalaj sektörü geliştikçe, küçük işletmelerin ürünlerinin de markalaşması da söz konusu olacaktır. Özellikle yöresel ürünlerin ambalajlanmasında izlenecek özgün tasarımlar marka sayısını artmasında etkili rol oynuyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar; plastik, kağıt-karton, metal, cam ve ahşap ambalaj olmak üzere beş ana grupta üretim yapmaktadırlar. Kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri, ambalaj sanayinin önemli sektörlerden biri haline gelmiştir ve ambalaj sanayindeki üretimin büyük bölümü bu sektöre aittir. Cam ambalaj, geri dönüşümün büyük önem kazandığı günümüzde, özellikle gıda sektöründe kullanılmaktadır.

DÜNYA TİCARETİ Ambalaj sanayisi sektöründe büyümeyi sağlayan etkenler; kentleşme, inşaat ve konut yatırımları, gelişmeye başlayan sağlık hizmetleri sektörü ve Brezilya, Çin, Hindistan ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı büyüme olarak sıralanabilir.

Gelişmekte olan bölgelerde harcanabilir kişisel gelirde yaşanan artışlar tüketimi artırmakta ve artan tüketim sonucunda ambalaj talebi de yükselmektedir. Örneğin, tüketiciler üzerindeki zaman baskısı nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda yaşanan talep artışı, sadece bu eşyaların paketlenmesi için gerekli olan ambalaj talebini değil, bu makinelerin çalıştırılması için gerekli olan ev bakım ürünleri talebini ve dolayısıyla bu ürünler için gerekli ambalaj talebini de artırmaktadır.

2019 yılı dünya ambalaj sanayi ihracatı yaklaşık 300 milyar dolar olmuştur. Dünya ambalaj ihracatının % 55,5’ini plastik ambalaj, % 30,4’ünü kağıt-karton ambalaj oluşturmaktadır. Sırasıyla ihraç edilen diğer ambalaj ürün grupları; metal, cam ve ahşap ambalajlardır. Dünyanın en büyük ambalaj ihracatçı ülkeleri Çin, Almanya, ABD, İtalya, Japonya ve Fransa’dır.

TÜRKİYE PAZARI Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir.

Ticaret Bakanlığının Ambalaj Sektörü raporuna göre, Türk ambalaj sanayi ürünleri ihracatı 2019 yılında 4,7 milyar dolar olmuştur. Ayrıca büyük miktarda ambalaj, ihraç ürünü ambalajı olarak dolaylı yoldan ihraç edilmektedir. Ambalaj sanayi ihracatı son beş yılda 1 milyar dolar artmıştır. Küresel krizden dolayı pazarlarda meydana gelen daralma nedeniyle ambalaj ürünleri ihracatı 2009 yılında yaklaşık % 15 oranında azalmıştır. 2010 – 2015 yılları arasında ise yaklaşık %50 oranında bir artış göstererek 2,47 milyar dolardan 3,74 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2015-2019 döneminde ise %26 artış göstererek 4,7 milyar dolara ulaşmıştır.

2019 yılında ambalaj sanayi ihracatında % 60,6’lık payı ile plastik ambalaj ürünleri ilk sırayı almaktadır. Plastik ambalaj ihracatı bir önceki yıla göre %0,17 artarak 2019 yılında 2,9 milyar dolara yaklaşmıştır. İhraç edilen başlıca plastik ambalaj ürünleri; PP levhalar ve filmler; PE torbalar ve çantalar; PE veya PP şeritlerden örme torbalar ve çuvallardır. İhraç edilen diğer plastik ambalaj ürünleri; kapaklar, kaplar, damacanalar, şişeler ve benzeri eşyalardır.

---Kapak Dosyası İçerikleri---

  • Ambalaj sektöründe değişim rüzgarları Gerek üreticiler, gerek aracılar, gerek taşımacılar, gerek perakendeciler artık bu yüksek standartlara uymak için hem teknolojilerini hem de makine parklarını güncellemek zorundalar. Bu güncelleme sırasında bizleri bekleyen en büyük tehlike, sistem modifikasyonu sırasında yanlış yönlendirmeler ile hatalı veya gereksiz yatırımlar yapmak zorunda kalmamızdır. [button color="red" size="small" link="https://www.magazinebbm.com/ambalaj-sektorunde-degisim-ruzgarlari/.html" icon="" target="true"]Devamı İçin >>>[/button]
  • Birçok bisküvi çeşidi için esnek bir akışlı sarma makinesi "Fransa'da Tanrı" gibi yaşamak - elbette buna iyi pişmiş unlu mamuller de dâhil olmalı. Ancak, erbabı bisküvi, waffle ve diğer özel ürünlerin tadını çıkarmadan önce, bu ürünlerin güvenli bir şekilde paketlenmesi gerekir. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip Alsaslı bir üretici, unlu mamullerini paketleme konusunda Schubert'in modern bir akışlı sarma makinesine güveniyor. Robot destekli akışlı paketleyicinin esnekliği, üreticinin gelecekte daha sürdürülebilir paketlemeye geçebilmesini sağlıyor. [button color="red" size="small" link="https://www.magazinebbm.com/bircok-biskuvi-cesidi-icin-esnek-bir-akisli-sarma-makinesi/.html" icon="" target="true"]Devamı İçin >>>[/button]
  • Ambalaj tasarımı mı demiştiniz? “İyi bir ambalaj; ürünün kalitesini, sağladığı katma değeri ve marka kimliğini destekleyip artırırken ürünün farklılıklarını da ortaya koyar. Başarılı bir ambalaj; fiziksel görünüşünden dolayı tüketiciler tarafından rahat algılanması, devamında alışkanlıkları teşvik etmesi, satışta devamlılık işlevlerini yerine getirir. Tüm bu özelliklerin stratejik olarak ayrı ayrı hesaplanması gerekirken, ürünün üzerinde bir bütün olarak durması gerekir. Aksi takdirde satış oranlarında beklenen rakama ulaşılamayabilir. Başarı ve başarısızlıkların nedenleri, gelecek projelerin sonuçları açısından çok iyi irdelenmelidir.” [button color="red" size="small" link="https://www.magazinebbm.com/ambalaj-tasarimi-mi-demistiniz/.html" icon="" target="true"]Devamı İçin >>>[/button]
Etiketler
#Maya #un
Dosya Kategorisindeki Yazılar
19 Temmuz 20184 dk okuma

Fırıncılık Sektöründe Sürdürülebilir ve Hijyenik Üretim için İyi Uygulamalar Değişimi-BakeSus

“Fırıncılık sektöründe kaliteyi arttırma, gıda güvenliğini sağlama ve çevresel riskleri önleme konu...

30 Eylül 20202 dk okuma

Endüstriyel Margarin Piyasasında Unlu Mamullerin Payı

Sağlıklı beslenmek için günlük alınan enerjinin yüzde 30’unun yağlardan gelmesi gerekir. Su, prote...